• slidebg1
  6 - 9 KASIM 2019

  29. ULUSLARARASI KATILIMLI
  ULUSAL
  ÖZEL EĞİTİM
  KONGRESİ

  KUŞADASI, PINE BAY HOLIDAY RESORT
  29. ULUSLARARASI KATILIMLI

HAKKINDA

Davet

Özel Eğitime Gönül Vermiş Değerli Paydaşlar,

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) işbirliği ile düzenlenecek olan 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecektir. Ülkemizde özel eğitim alanının öncülerinden biri olan Dr. Mithat ENÇ anısına yapılan ve 29 defa tekrarlanan bu bilimsel etkinliği Ege Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve paydaşlarımızla gerçekleştirmenin onur ve heyecanı içindeyiz. Katılımcılarımıza daha etkili ve verimli bilimsel bir ortam sağlamak amacıyla Kongremizin bilimsel programı Pine Bay Holiday kongre salonlarında gerçekleştirilecektir.

Hem özel eğitim alanın son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu atılım hem toplumsal olarak özel eğitime ve destek hizmetlerine artan farkındalık hem de alanda yaşanan bazı sorunları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmek için Kongre Düzenleme Kurulu, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresinin ana temasını “Özel Eğitimde Meslek Etiği ve Uzman Yeterliliği” olarak belirlemiştir. Bu tema ile ilgili olan ulusal ve uluslararası olası davetli konuşmacılar ile Kongre Düzenleme Kurulu olarak görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Kongre ana teması ile ilgili farklı bakış açılarını, özel eğitim alanının diğer çalışma alanlarındaki güncel konuları, değişimleri ve gelişmeleri paylaşmak için özel eğitime gönül veren, emek harcayan ve yaşamının önemli bir parçası haline getiren sizleri İzmir’e davet ediyoruz.

Kongre ana temasının yanı sıra kongre bilimsel programında yer alacak konuların; özel eğitiminin bütün uygulama alanlarını kapsaması planlanmaktadır. Kongremize gönderilecek tüm çalışmalar kör hakemlik ilkesi temelinde değerlendirilecektir. Kongremiz, uluslararası katılımlı olması için gerekli koşulları sağlayacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu olarak özel eğitimin tüm paydaşlarını, akademisyenleri, genç araştırmacıları, öğretmenleri, ilgili uzmanları, özellikle öğrencileri ve aileleri aramızda görmeyi umut ediyoruz. Sadece bireysel katılımları değil aynı zamanda özel eğitim alanı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların, özel kurumların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, her kademeden özel okulların, sivil toplum örgütlerinin ve yayınevlerinin katılımlarını bekliyoruz. Kendini özel eğitim alanı ile ilişkili gören, özel gereksinimli bireylerle ilgili bilimsel çalışmalar yapan ya da bu bilimsel çalışmaları uygulama alanına, evine, okuluna, kurumuna taşımak isteyen, özel eğitim alanının hem teorik hem de uygulama alanına araştırmasıyla, deneyimiyle ve soruları ile katkı sağlayacak tüm kişi, kurum ve kuruluşları kongremize davet ediyoruz.

Sizleri; Anadolu’nun antik bilimsel merkezlerinin bulunduğu, doğası, denizi ve kendine özgü yaşam tarzıyla İzmir’de ağırlamaktan onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ
Doç. Dr. Hakan ATILGAN
Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ

Amaç

Kongremizin ana temasının “Özel Eğitimde Meslek Etiği ve Uzman Yeterliliği” olması nedeniyle hem bu ana temaya yönelik hem de özel eğitimin diğer alanlarına yönelik birden fazla amaç içermektedir. Bunlar;

 • Özel eğitim alanı meslek etiği hakkında farklı disiplin alanlarından gelen uzmanlarla ortak bir dil oluşmasını sağlamak,
 • Özel eğitim alanı meslek etiği ile uzman yeterliliği arasındaki ilişkiye yönelik ortak kavramlar üretmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak,
 • Özel eğitim alanında uzman yeterliliği hakkında oluşturulabilecek standartlara yönelik bir farkındalık ve tartışma başlatmak,
 • Ülkemizde giderek önemli bir sorun haline gelme olasılığı taşıyan özel eğitimde meslek etiği ve uzman yeterliliği konusunu bilimsel bir ortamda tartışılabilir hale getirmek,
 • Özel eğitim alanının hem teorik hem de uygulama alanında gelişmelerin, yeni bilimsel çalışmaların, değişimlerin, deneyim ve görüşlerinin paylaşılabileceği bilimsel bir ortam oluşturmak,
 • Özel eğitimin bütün paydaşlarının birbirleri ile ortak bir dil üzerinden etkileşim kurmasına yönelik katkı sağlamaktır.

Kapsam

Kongremiz özel eğitim alanı ile ilişkili bütün disiplinlerin bütün bilimsel sunularına ve katkılarına açıktır. Bu konuda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

Katılımcılar

Özel eğitim alanı ile ilgili çalışma gerçekleştiren bütün disiplinlerden uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler ve diğer ilgililer kongremize katılımcı olarak katılabilirler.

KURULLAR

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. Necdet BUDAK - Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hülya YILMAZ - Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

 

Kongre Başkanı

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ - Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

 

Kongre Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ - Ege Üniversitesi
 

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KONROT - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu ÖZEN - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN - Lefke Avrupa Üniversitesi

Prof. Dr. Berrin BAYDIK - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN - Biruni Üniversitesi

Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek ERBAŞ - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. E. Sema BATU - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Elif TEKİN İFTAR - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Funda ACARLAR - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE - Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ İFTAR - Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sevgi KÜÇÜKER - Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan SARI - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK - Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Rüya GÜZEL ÖZMEN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Sezgin VURAN - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhide KARGIN - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur SAK - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız UZUNER - Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürsel - Lefke Avrupa Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ-Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın BAL - Wisconsin-Madison Üniversitesi (ABD)

Doç. Dr. Ayten Düzkantar - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL - Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu - Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL - Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Çığıl AYKUT - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Elif SAZAK - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Avcıoğlu - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Doç. Dr. H. Pelin KARASU - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU - Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Murat DOĞAN - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Necdet KARASU - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nevin Güner Yıldız - Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nur AKÇİN - Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Onur KURT - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU - Trabzon Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem DİKEN - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Salih RAKAP - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Seray OLÇAY-GÜL - Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Serhat ODLUYURT - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ - Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ-ASLAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi


 

Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ - Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan ATILGAN - Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ - Ege Üniversitesi

Arş. Gör. Elif TUNCEL - Ege Üniversitesi

Arş. Gör. Ahmet Turan ACUNGİL - Ankara Üniversitesi

Ercan KARACA - Özel Eğitim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı

 

Kongre Yürütücüleri ve Mali İşler Sorumluları

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ, Doç.Dr. Hakan Atılgan, Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ - Ege Üniversitesi

Kurullar

TÜRKİYE'DE OTİZM

Otizm bir hastalık değildir, bir farklılık olarak değerlendirilebilir.

1943'te

Kanner tarafından tanımlanmıştır.

12 yaşın

altındaki çocuklarda görülme oranı 10.000’de 2-5

Cinsiyet dağılımı;

erkek çocuklarda kızların 3-5 katı olarak görülüyor.

Türkiye’de

otizmli çocuk sayısı 550.000 olarak tahmin edilmektedir.

Otizmli çocukların

ailelerinde dil ve kognitif işlev bozukluklarına sık rastlanır.

Otizmli çocukların kardeşlerinde

%2-4 oranında otizmin ortaya çıkma olasılığının bulunur.

KONUŞMACILAR

ULUSLARARASI ve ULUSAL DAVETLİ KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Olaf Kraus de Camargo

Doç. Dr. Olaf Kraus de Camargo

McMaster University,
Kanada
Doç. Dr. Agnes N. TOTH

Doç. Dr. Agnes N. TOTH

Eötvös Loránd University,
Macaristan
Dr. Öğretim Üyesi Nezihe ELIK

Dr. Öğretim Üyesi Nezihe ELIK

McMaster University,
Kanada
Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

ODTÜ Psikoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi,
Türkiye
Doç. Dr. David SALDAÑA SAGE

Doç. Dr. David SALDAÑA SAGE

Universidad de Sevilla,
İspanya

TÜRKİYE'DE DOWN SENDROMU

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir.

21. kromozom çiftinde

fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir.

Down sendromlu çocukların

%75-80'i genç annelerin bebekleridir.

Down sendromuna sebep olduğu bilinen

tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaşüstü hamileliklerde risk artar.

Dünyada; ortalama her

800 doğumda bir görülür.

Yaklaşık 70.000

Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor.

Hafif veya orta seviye zihinsel

ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur.

ÖZET GÖNDERME

8 Eylül  2019: Son bildiri gönderme tarihi
16 Eylül 2019: Kabul edilen bildirilerin açıklanması
20 Eylül 2019: Erken kayıt son Tarihi
25 Ekim 2019: Normal kayıt son tarihi


6 Kasım: Çalıştaylar
7-9 Kasım:
Oturumlar
9-10 Kasım:
Sosyal Etkinlikler

Aşağıdaki alana bildiri / çalıştay / panel özetinizi ekleyebilirsiniz. Özetiniz gönderildikten sonra e-posta adresinize gönderilecek olan referans numarası ile daha sonra gönderiniz ile ilgili bilgi (hakem süreci, değişiklik talebi vb.) alabilirsiniz. Bilgi isterken lütfen referans numaranızı belirtiniz.

Birden fazla yazarlı çalışmalar için lütfen ünvan, e-posta, ad soyad gibi alanlara virgül ile ayırarak değer giriniz.
Örnek 1: (Prof.Dr.,Doç.Dr)
Örnek 2: (Ahmet Latif, Yeliz Kaya)
Örnek 3: (eposta1@eposta.com, eposta2@eposta.com)

Önemli Not: Özetler; Türkçe olarak 500 kelime sınırı ve anahtar kelimelerle birlikte gönderilmelidir.

Aşağıdaki tüm alanların doldurulması zorunludur.

BİLDİRİ / ÇALIŞTAY / PANEL ÖZETİ FORMU

Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirilecektir.

Maksimum 500 kelime ekleyebilirsiniz.

Uluslararası Konuşmacı

Türkiye'den Konuşmacı

Çalıştay

Sponsor

PROGRAM


Program bölümü güncellenmektedir.

TÜRKİYE'DE ZİHİNSEL ENGELLİLER

Zihinsel engelli bireyleri diğer engelli gruplarından (işitme, görme gibi) ayıran en önemli özellik engel teşkil eden durumlarının tam olarak çözülemeyişidir.

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye genelinde

331,243 zihinsel engelli kişi vardır.

MEB özel eğitim kurumları

mesleki eğitim merkezleri, özel alt sınıflar, kaynaştırma eğitimi veren sınıflar dahil toplam 41,499 zihinsel engelli eğitim almaktadır

Zihinsel engelli bireylerin

59,679 kişisi ise eğitim ve yakın bakım çağı olan 9 yaş altındadır.

Özel rehabilitasyon merkezlerinde

yaklaşık 40,000 kişi eğitim almaktadır.

SHÇEK resmi kuruluşlarında

3,960 zihinsel engelli bakım ve barınma hizmeti almaktadır.

Zihinsel engelli bireylerin

214,205’i eğitim çağı olan 29 yaş ve altındadır.

KAYIT ve BİLGİLER

Tüm sorularınızı lütfen  uoek2019@gmail.com adresine mail olarak gönderiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

8 Eylül  2019: Son bildiri gönderme tarihi
16 Eylül 2019: Kabul edilen bildirilerin açıklanması
20 Eylül 2019: Erken kayıt son Tarihi
25 Ekim 2019: Normal kayıt son tarihi


6 Kasım: Çalıştaylar
7-9 Kasım:
Oturumlar
9-10 Kasım:
Sosyal Etkinlikler

KAYIT ÜCRETLERİ:

Erken Kayıt
15 Ağustos'a kadar
Normal Kayıt 16 Ağustos-25 Ekim Kongre Sırasında
Kayıt
Akademisyen, Uzman 400 TL 450 TL 500 TL
Öğrenci, Aile, Öğretmen 300 TL 350 TL 400 TL

Kayıt ücretlerine K.D.V., kongre ve sunularına tam katılım, kongre kiti (Kongre çanta, bildiri özetlerinin yer aldığı kitap vb.), ara ikramlar vb. dahildir.
*Çalıştayların ayrıca ücretlendirilmektedir. Lütfen ilgili çalıştaylara bakınız.

KONAKLAMA BİLGİLERİ:

Tek kişilik odada kişi başı gecelik: 350 ₺

İki kişilik odada kişi başı gecelik: 225 ₺

Üç kişilik odada kişi başı gecelik: 200 ₺

Konaklamayan katılımcılar için Kongre Dış katılımcı ücreti (09:00 - 18:00 arası katılım, Öğle yemeği, çay kahve araları): Günlük 130 ₺

Çıkış günü öğle yemeği farkı : 40 ₺ 

Not: 1. Çocuk : 0-6 yaş ücretsiz, 7-12yaş %50 indirimli; 2. Çocuk 0-2 yaş ücretsiz, 3-12 yaş %50 indirimlidir. 

Tüm fiyatlar herşey dahil fiyat konseptindedir. 

HESAP BİLGİLERİ:

BANKA ADI ve ŞUBESİ: Türkiye İş Bankası
HESAP ADI: Vize Akademik Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
ŞUBE ADI: İncesu
HESAP NO:  4230-0705957
IBAN: TR51 0006 4000 0014 2300 7059 57

KAYIT FORMU

Pine Bay Holiday Resort

Kendi koyuna, sahiline mavi bayraklı plajına ve muhteşem bir doğaya sahiptir. Ailenizin aradığı tüm tatil alternatiflerini bir arada sunabilen Pine Bay'de Ege’nin her dönemi ayrı güzel iklimin de konaklayabilirsiniz. Yorulmadan tarihi yolculuklara çıkabileceğiniz, kültürel zenginliklerle çevrili coğrafi konumdadır.

Pine Bay saklı bir cennet olan koy etrafında konumlanmıştır. Bu koyun doğasını; mimarisinin ana unsuru olarak belirlemiştir. Bunu koridorlarında hatta odalar da bile hissedebilirsiniz. Kulüp Odalarında kuş cıvıltılarıyla uyanabilir, bahçesinde sincapları besleyebilir, kendine özgün ağaç dokusuna sahip sokaklarından koyun eşsiz sahiline ulaşabilirsiniz. Ana binamızın merkezinde olan kapalı havuzumuzu; belki de dünyanın kapalı mekanlarındaki en uzun Benjamin ağaçlarının yer aldığı botanik bahçesi çevreler. Her katta ki botanik bahçe ile birlikte denize ve sonsuzluğa açılan muhteşem bir bakış açısına sahipsiniz. Hayatınızda ki en güzel gün batımlarından birini de buradan izleyebilirsiniz.

Tesisimiz üç neslin bir arada kendi özelinde tatillerini geçirebilecekleri fırsatlarla dolu. Ailelerin çocukları ile birlikte sabahtan gece yarısına kadar birlikte eğlenebilecekleri su cenneti Aquapark ve Amfi tiyatronun konumlandığı bir yarım ada size enerji aşılar. 2000 metreyi bulan sahilimiz ise size tüm olanakları sunuyor. İster kumsal ve sığ deniz, isterseniz asırlık çam ağaçlarının altında doğal havuz olarak kullandığımız Marina’da balıkları besleyebilir, pırıl pırıl suyunda yüzebilir, Kuşadası’nı seyrederek yalnızlığın keyfini çıkarabilirsiniz…

(0256) 618 19 19 -- http://www.pinebay.com/tr

BURS ve SPONSORLUK

Burs ve sponsorluk bölümü güncellenmektedir.

SPONSORLAR

 • Vize Akademik Yayıncılık
 • Özel Eğitim Eğitimleri
 • Minerva Çocuk ve Ebeveyn Gelişim Merkezi

İLETİŞİM

Adres

Pine Bay Holiday Resort, Çam Limanı Mevkii 09400 Kuşadası / Aydın / Türkiye

Telefon

+90 533 508 39 50

E-posta

uoek2019@gmail.com

İLETİŞİM FORMU