• slidebg1
  6 - 9 KASIM 2019

  29. ULUSLARARASI KATILIMLI
  ULUSAL
  ÖZEL EĞİTİM
  KONGRESİ

  KUŞADASI, PINE BAY HOLIDAY RESORT
  29. ULUSLARARASI KATILIMLI

HAKKINDA

Davet

Özel Eğitime Gönül Vermiş Değerli Paydaşlar,

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) işbirliği ile düzenlenecek olan 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecektir. Ülkemizde özel eğitim alanının öncüsü olan Doç. Dr. Mitat ENÇ anısına yapılan ve 29. defa tekrarlanan bu bilimsel etkinliği Ege Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve paydaşlarımızla gerçekleştirmenin onur ve heyecanı içindeyiz. Katılımcılarımıza daha etkili ve verimli bilimsel bir ortam sağlamak amacıyla Kongremizin bilimsel programı Pine Bay Holiday kongre salonlarında gerçekleştirilecektir.

Hem özel eğitim alanın son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu atılım hem toplumsal olarak özel eğitime ve destek hizmetlerine artan farkındalık hem de alanda yaşanan bazı sorunları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmek için Kongre Düzenleme Kurulu, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresinin ana temasını “Özel Eğitimde Meslek Etiği ve Uzman Yeterliliği” olarak belirlemiştir. Bu tema ile ilgili olan ulusal ve uluslararası olası davetli konuşmacılar ile Kongre Düzenleme Kurulu olarak görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Kongre ana teması ile ilgili farklı bakış açılarını, özel eğitim alanının diğer çalışma alanlarındaki güncel konuları, değişimleri ve gelişmeleri paylaşmak için özel eğitime gönül veren, emek harcayan ve yaşamının önemli bir parçası haline getiren sizleri İzmir’e davet ediyoruz.

Kongre ana temasının yanı sıra kongre bilimsel programında yer alacak konuların; özel eğitiminin bütün uygulama alanlarını kapsaması planlanmaktadır. Kongremize gönderilecek tüm çalışmalar kör hakemlik ilkesi temelinde değerlendirilecektir. Kongremiz, uluslararası katılımlı olması için gerekli koşulları sağlayacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu olarak özel eğitimin tüm paydaşlarını, akademisyenleri, genç araştırmacıları, öğretmenleri, ilgili uzmanları, özellikle öğrencileri ve aileleri aramızda görmeyi umut ediyoruz. Sadece bireysel katılımları değil aynı zamanda özel eğitim alanı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların, özel kurumların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, her kademeden özel okulların, sivil toplum örgütlerinin ve yayınevlerinin katılımlarını bekliyoruz. Kendini özel eğitim alanı ile ilişkili gören, özel gereksinimli bireylerle ilgili bilimsel çalışmalar yapan ya da bu bilimsel çalışmaları uygulama alanına, evine, okuluna, kurumuna taşımak isteyen, özel eğitim alanının hem teorik hem de uygulama alanına araştırmasıyla, deneyimiyle ve soruları ile katkı sağlayacak tüm kişi, kurum ve kuruluşları kongremize davet ediyoruz.

Sizleri; Anadolu’nun antik bilimsel merkezlerinin bulunduğu, doğası, denizi ve kendine özgü yaşam tarzıyla İzmir’de ağırlamaktan onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ
Doç. Dr. Hakan ATILGAN
Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ

Amaç

Kongremizin ana temasının “Özel Eğitimde Meslek Etiği ve Uzman Yeterliliği” olması nedeniyle hem bu ana temaya yönelik hem de özel eğitimin diğer alanlarına yönelik birden fazla amaç içermektedir. Bunlar;

 • Özel eğitim alanı meslek etiği hakkında farklı disiplin alanlarından gelen uzmanlarla ortak bir dil oluşmasını sağlamak,
 • Özel eğitim alanı meslek etiği ile uzman yeterliliği arasındaki ilişkiye yönelik ortak kavramlar üretmek ve bu konuda farkındalığı arttırmak,
 • Özel eğitim alanında uzman yeterliliği hakkında oluşturulabilecek standartlara yönelik bir farkındalık ve tartışma başlatmak,
 • Ülkemizde giderek önemli bir sorun haline gelme olasılığı taşıyan özel eğitimde meslek etiği ve uzman yeterliliği konusunu bilimsel bir ortamda tartışılabilir hale getirmek,
 • Özel eğitim alanının hem teorik hem de uygulama alanında gelişmelerin, yeni bilimsel çalışmaların, değişimlerin, deneyim ve görüşlerinin paylaşılabileceği bilimsel bir ortam oluşturmak,
 • Özel eğitimin bütün paydaşlarının birbirleri ile ortak bir dil üzerinden etkileşim kurmasına yönelik katkı sağlamaktır.

Kapsam

Kongremiz özel eğitim alanı ile ilişkili bütün disiplinlerin bütün bilimsel sunularına ve katkılarına açıktır. Bu konuda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

Katılımcılar

Özel eğitim alanı ile ilgili çalışma gerçekleştiren bütün disiplinlerden uzmanlar, öğretmenler, ebeveynler, öğrenciler, resmi görevliler ve diğer ilgililer kongremize katılımcı olarak katılabilirler.

KURULLAR

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. Necdet BUDAK - Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hülya YILMAZ - Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

 

Kongre Başkanı

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ - Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

 

Kongre Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ - Ege Üniversitesi
 

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KONROT - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu ÖZEN - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN - Lefke Avrupa Üniversitesi

Prof. Dr. Berrin BAYDIK - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN - Biruni Üniversitesi

Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek ERBAŞ - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. E. Sema BATU - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Elif TEKİN İFTAR - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Funda ACARLAR - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE - Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ İFTAR - Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sevgi KÜÇÜKER - Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan SARI - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZYÜREK - Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nihal Varol ÖZYÜREK - Emekli Öğretim 

Prof. Dr. Rüya GÜZEL ÖZMEN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Sezgin VURAN - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Tevhide KARGIN - Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur SAK - Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız UZUNER - Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürsel - Lefke Avrupa Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ-Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın BAL - Wisconsin-Madison Üniversitesi (ABD)

Doç. Dr. Ayşegül Şükran ÖZ - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL - Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Birkan Güldenoğlu - Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Burcu ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Cevriye ERGÜL - Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Çığıl AYKUT - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Elif SAZAK - Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Avcıoğlu - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Doç. Dr. H. Pelin KARASU - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU - Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Murat DOĞAN - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Necdet KARASU - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nevin Güner Yıldız - Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nur  Karaumur AKÇİN - Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Nurgül AKMANOĞLU - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Onur KURT - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan ÇAKIROĞLU - Trabzon Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem DİKEN - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar ŞAFAK - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Salih RAKAP - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Seray OLÇAY-GÜL - Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Serhat ODLUYURT - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Şerife YÜCESOY ÖZKAN - Anadolu Üniversitesi

Doç. DR. Tuba TUNCER -  Biruni Üniversitesi

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ - Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Yasemin ERGENEKON - Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Yeşim GÜLEÇ-ASLAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Kongre Değerlendirme Kurulu

Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu

Doç. Dr. Orhan Çakıroğlu

Doç. Dr. Ümit Şahbaz

Dr. Öğr. Üyesi Alparslan Karabulut

Dr. Öğr. Üyesi Buket Kısaç

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Turhan

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Servi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akdal

Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünlü

Dr. Öğr. Üyesi Funda Aksoy

Dr. Öğr. Üyesi Füsun Ünal

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alak

Dr. Öğr. Üyesi Gamze Kaplan

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Töret

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak

Dr. Öğr. Üyesi Meral Çilem Ökçün Akçamuş

Dr. Öğr. Üyesi Meral Melekoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Nilay Kayhan

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Öncül

Dr. Öğr. Üyesi Özgül Aldemir Fırat

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gümüşkaya

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Toper

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Demir

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Aksoy

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahap Kudret

Dr. Öğr. Gör.  Sinan Kalkan

Arş. Gör. Dr. Erkan Kurnaz

Arş. Gör. Dr. Gözde Tomris

Arş. Gör. Dr. Hatice Deniz Değirmenci

Arş. Gör. Dr. Melih Çattık

Arş. Gör. Dr. Onur Özdemir

Dr.  Özlem Dalgın Eyiip

Arş. Gör. Ahmet Turan Acungil 


Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ - Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan ATILGAN - Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ - Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Çolak  - Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Demir - Ankara Üniversitesi

Arş. Gör. Ahmet Turan ACUNGİL - Ankara Üniversitesi

Arş. Gör. Erhan ÇETİN - Ankara Üniversitesi 

Arş. Gör Cebrail Karadaş - Ankara Üniversitesi

Arş. Gör. Mustafa Ceylan - Artvin Çoruh Üniversitesi

Arş. Gör. Elif Tuncel - Ege Üniversitesi

Sultan Kömürcü Taştan - Özel Eğitim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı

 

Kongre Yürütücüleri ve Mali İşler Sorumluları

Doç. Dr. Ümit ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Avşar ARDIÇ - Ege Üniversitesi

Kurullar

TÜRKİYE'DE OTİZM

Otizm bir hastalık değildir, bir farklılık olarak değerlendirilebilir.

1943'te

Kanner tarafından tanımlanmıştır.

12 yaşın

altındaki çocuklarda görülme oranı 10.000’de 2-5

Cinsiyet dağılımı;

erkek çocuklarda kızların 3-5 katı olarak görülüyor.

Türkiye’de

otizmli çocuk sayısı 550.000 olarak tahmin edilmektedir.

Otizmli çocukların

ailelerinde dil ve kognitif işlev bozukluklarına sık rastlanır.

Otizmli çocukların kardeşlerinde

%2-4 oranında otizmin ortaya çıkma olasılığının bulunur.

KONUŞMACILAR

ULUSLARARASI ve ULUSAL DAVETLİ KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Olaf Kraus de Camargo

Doç. Dr. Olaf Kraus de Camargo

McMaster University,
Kanada
Doç. Dr. Agnes N. TOTH

Doç. Dr. Agnes N. TOTH

Eötvös Loránd University,
Macaristan
Dr. Öğretim Üyesi Nezihe ELIK

Dr. Öğretim Üyesi Nezihe ELIK

McMaster University,
Kanada
Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

ODTÜ Psikoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi,
Türkiye
Doç. Dr. David SALDAÑA SAGE

Doç. Dr. David SALDAÑA SAGE

Universidad de Sevilla,
İspanya
Thomas Pape

Thomas Pape

,
Almanya

UOEK 2019 Çalıştay bilgilerine erişmek için tıklayınız

https://drive.google.com/file/d/1ZZxmTLi-z2XvXLFKu-_VdBWdFAsbKHqd/view?usp=sharing

Bu linkten kayıt gerçekleştirebilirsiniz 

TÜRKİYE'DE CEREBRAL PALSY

Cerebral Palsy bebeklik ve çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur.

Dünya’da 17 milyon

Cerebral Palsy’li vardır.

Cerebral Palsy’li her 4 çocuktan 1’i konuşamamakta,

3 çocuktan 1’i yürüyememekte, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’inin epilepsi tanısı almaktadır.

Gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası ve sonrasında

herhangi bir komplikasyon nedeniyle hasar görmesi sonucu oluşmaktadır.

Ülkemizde her yıl 6.000’den fazla bebeğe

Cerebral Palsy tanısı konmaktadır.

Cerebral Palsy’nin 4 alt tipi vardır.

En sık rastlanan tiplerinden spastik, yaklaşık olarak % 70-80 oranında görülmektedir.

Cerebral Palsy, onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da,

özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Bildiri özetlerini görüntülemek için bildiri başlığına tıklayabilirsiniz.

BİLDİRİ TÜRÜ BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZAR(LAR)
231 Sözlü Bildiri "Öğretmenlerin Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Bilgi Düzeylerine İlişkin Gerçekleştirilen Araştırmaların Çeşitli Yönlerden İncelenmesi" Erçin Kaçar, Ayten Düzkantar
74 Sözlü Bildiri 0-3 Yaş İşitme Kayıplı Çocuklarla Aile Eğitimlerini Yürüten Öğretmenlerde Mesleki Gelişim Emel Ertürk Mustul, Zerrin Turan
Sözlü Bildiri 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Bildirilen İncelenmesi Ahmet Turan Acungil, Erhan Çetin
180 Sözlü Bildiri ABD Vaka İncelemeleri: Özel Eğitimde “Mesleki Etik ve Yeterlilik” Zuhar Rende Berman, Osman Uyaroglu
114 Sözlü Bildiri Ağır ve Çoklu Yetersizliğe Sahip Bireylerin Bulundukları Sınıflarda Ortaya Çıkan Davranış Problemleri ve Sınıf Yönetimi Mahir Uğurlu
118 Sözlü Bildiri Aile Büyüklerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Torunlarıyla Yaşantılarına İlişkin Görüşleri Aslıhan Yıldız, Özlem Gümüşkaya
208 Sözlü Bildiri Aile Katılımının Hafif Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Mesleki Eğitim Sürecine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Örnek Bir Çalışma Özge Sakarya Çınkı, Sefa Çabuk Armağan, Ayşegül Karaman
129 Sözlü Bildiri Ailelerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarına Serbest Zaman Etkinliklerini Gerçekleştirirken Tablet Aracılığıyla Sundukları Etkinlik Çizelgelerinin Etkililiği Muhyiddin Ünver, Yasemin Ergenekon
28 Sözlü Bildiri Babaların Gelişimsel Yetersizliğe Sahip Çocuklarına İlişkin Yaşantı ve Görüşlerinin İncelenmesi Simla Çobanoğlu, Serhat Odluyurt
17 Sözlü Bildiri Basit Alışveriş Yapmada Kullanılan İşlemleri İçeren Matematik Problemlerini Çözme Becerisinin Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yönteminin Etkililiği Nevin Güner Yıldız, Samed Yenioğlu, Kübra Sayar
235 Sözlü Bildiri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Duygu, Tutum, Kaygıları ile Kaynaştırma Eğitim Yeterliklerinin İncelenmesi Ahmet Enes Sağın, Cebrail Karadaş
149 Sözlü Bildiri Bellek Destekleyici Stratejilerden Anahtar Sözcük Stratejisinin Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin İlkokul Fen Kavramlarını Öğrenmesine Etkisi Nefize Aracı, Müzeyyen Eldeniz Çetin, Macid Ayhan Melekoğlu
9 Sözlü Bildiri BİLSEM'lerde Öğrenci, Öğretmen, İdareci Ve Veli Gözünden FETEMM Sueda Esen, Begüm Gümüşer, Leyla Ayverdi, Yunus Emre Avcu
230 Sözlü Bildiri Bir Alanyazın Taraması: “Öğretmen Yeterliliklerinin Bütünleştirme Uygulamaları Açısından İncelenmesi" Fırat Keser, Ayten Düzkantar
Sözlü Bildiri Bir Anneye Sunulan Aile Eğitim Programının Zihin Yetersizliği Olan Çocuğunun Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi Göksel Cüre, Atilla Cavkaytar
23 Sözlü Bildiri Bir Özel Eğitim Anaokulunda Kuruluş ve Eğitim Sorunları: Eylem Araştırması Nevin Güner Yıldız, Tüncay Tutuk, Serhat Odluyurt
22 Sözlü Bildiri Bir Özel Eğitim Anaokulunda Tersine Kaynaştırma Uygulamasının İncelenmesi Nevin Güner Yıldız, Tüncay Tutuk, Serhat Odluyurt
184 Sözlü Bildiri Bütünleştirme Uygulamalarının Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerine Etkisinin Maarif Müfettişlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi Ümit Şahbaz, Sendur Peker, Özcan Akyıldız
136 Sözlü Bildiri Bütünleştirme Uygulamalarının Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerine Etkisinin Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne Babaların Görüşlerine Göre İncelenmesi Ümit Şahbaz, İbrahim Şenel, Filiz Şahbaz
146 Sözlü Bildiri Bütünleştirme Uygulamalarının Özel Gereksinimli Çocuklar Üzerine Etkisinin Tipik Gelişim Gösteren Çocukları Olan Ailelerin Görüşlerine Göre İncelenmesi Ümit Şahbaz, Elif Tunçel
20 Sözlü Bildiri Çocukları Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Annelerin Çocuklarının Okullarından Duydukları Memnuniyetin Farklı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Deniz Ayşegül Söğüt, Özge Çulhaoğlu
233 Sözlü Bildiri Doğal Dil Öğretim Yöntemi Temelli İletişim Ve Dil Becerileri Terapi Programının İletişim Ve Dil Sorunu Olan 3 Farklı Çocuk Grubundaki Etkililiği Arzu Akyüz Toğram, Bülent Toğram
141 Sözlü Bildiri Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci İbrahim H. Diken, Özlem Diken, Emre Ünlü, Üyesi Arzu Arıkan,Sunagil Sani Bozkurt, Seçil Çelik, Gözde Tomris, Merve Tuna, Uğur Onur Günden, Tezcan Çavuşoğlu
Sözlü Bildiri Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale Programı (DÖDEM) Gözde Tomris, İbrahim H. Diken
89 Sözlü Bildiri Durum Çalışması: Bremen’de Bir İlkokulda Yürütülen Kaynaştırma Uygulamasının Gözlemlenmesi Şerife Gezer Demirdağlı, Atilla Cavkaytar
221 Sözlü Bildiri Düşük okuma başarısı gösteren çocuklarda okuma ses bilgisel farkındalık hızlı isimlendirme ve çalışma belleği becerilerinin incelenmesi Çağlayan Pınar Demirtaş, Cevriye Ergül
151 Sözlü Bildiri Ebeveyn Görüşlerine Göre İlkokul Döneminde Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri Ahmet Bildiren, Tahsin Fırat
33 Sözlü Bildiri Ebeveyn Koçluğu Aracılığıyla Sunulan Talep Etme-Model Olmayla Öğretimin Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisi Melih Çattık, Veysel Aksoy
214 Sözlü Bildiri Eğitimin Gizli Gözü proje tanıtımı Veis Bayraktar
170 Sözlü Bildiri Engellilerin Çevrim İçi Bir Sistemle Ekonomik Gelir Kazanmalarını Sağlamaya Yönelik Bir Sosyal Girişim Hatice Kızaloğlu
123 Sözlü Bildiri Erken Çocukluk Dönemi Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Oyun Öğretimi Araştırmaları Dilay Akgün Giray, Veysel Aksoy
13 Sözlü Bildiri Erken Çocukluk Dönemi Özel Gereksinimi Olan Çocukların Dil Gelişimiyle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Ayşenur Çayır, Meral Melekoğlu
166 Sözlü Bildiri Erken Çocukluk Döneminde İletişim İşlevleri Gökhan Töret, Arif Babacan
126 Sözlü Bildiri Erken Çocukluk Döneminde Spor Destekli Uygulamalarda Kaynaştırma Eğitiminin Anne Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi Hakan Yıldız, Betül Özkul , Songül Yasemin Özgün, Ezgi Oral, İlgi Şemin
3 Sözlü Bildiri Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Türkiye’deki Gelişimi Hatice Tezer Asan, Engin Asan
58 Sözlü Bildiri Erken Okuryazarlık ile İlgili Bilimsel Çalışmaların Gözden Geçirilmesi Murat Hikmet Açıkgöz, Meral Melekoğlu
66 Sözlü Bildiri Eş Zamanlı İpucu Yöntemi ile Resimli Kartlar Kullanılarak Tuvalet Kullanma Becerisi Öğretiminin Etkililiği Emine Eratay, Nazım Alagöz
145 Sözlü Bildiri Fonolojik Farkındalık Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar Gülefşan Özge Kalaycı, Özlem Diken
85 Sözlü Bildiri Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Öğrencilerin ve Türk Öğrencilerin Bütünleştirme Kapsamında Akran Etkileşimlerinin İncelenmesi İnci Merve Güvenç, Latife Özaydın
86 Sözlü Bildiri Geleneksel Türk Masallarının Kapsayıcılık Açısından İncelenmesi Berfin Çelik, Aybüke Dayanç, Sonnur Işıtan
215 Sözlü Bildiri gelişimsel yetersizliği olan bireyler ve aileleri Ömer Cebeci
43 Sözlü Bildiri Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Yabancılardan Korunma Becerilerinin Kazandırılmasında Akran Ve Animasyon Modelle Sunulan Video Modelle Öğretimin Etkililik Ve Verimliliklerinin Karşılaştırılması Gizem Ergin, Yasemin Ergenekon
47 Sözlü Bildiri Gelişimsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Doğrudan Öğretim Yöntemiyle İşlevsel Matematik Becerilerin Öğretiminin Etkililiği Oğuz Gürsel, Özer Akgün
6 Sözlü Bildiri Gelişimsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Uyarlanmış Bilişsel Strateji Paketi Kullanılarak Adres Yazma Becerisinin Öğretimi Muhammet Keskin, E. Sema Batu
147 Sözlü Bildiri Görme Engelli Çocukların Ziyaret Ettikleri Müzeye Dair Görüşlerinin İncelenmesi Emin Demir, Aysel Köksal Akyol
202 Sözlü Bildiri Görme Engelli Kadınların Eğitimi: Üreme Sağlığı Aylin Taner, Özlem Demirel Bozkurt
152 Sözlü Bildiri Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde Reader Stratejisinin Etkililiğinin Belirlenmesi Ahmet Serhat Uçar, Alpaslan Karabulut, Yusuf Yılmaz
224 Sözlü Bildiri Hafif Düzey Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Problem Çözme Becerilerinin Öğretiminde Star Stratejisinin Etkiliğinin Belirlenmesi Alparslan Karabulut, Ahmet Serhat Uçar, Yusuf Yılmaz
120 Sözlü Bildiri ICF Eğitim Modülünün, Profesyonellerin Kaynaştırmaya Yönelik Düşüncelerine Etkisi D. Melek Er Sabuncuoğlu, Manfred Pretis, Silvia Kopp Sixt, Katerina Todorova
60 Sözlü Bildiri İki Kere Farklı Olan Öğrencilere Yönelik Son On Yılda Yapılan Çalışmaların Betimsel Olarak İncelenmesi Samed Yenioğlu, Büşra Yılmaz Yenioğlu, Kübra Sayar
128 Sözlü Bildiri İkinci Sınıfa Devam Eden Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Tipik Gelişen Çocukların Okuma Akıcılıklarının Ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Yasemin Keyvan, Cevriye Ergül, Emre Tamur
209 Sözlü Bildiri İlköğretim Kaynaştırma Uygulamalarında Sınıf İçi Geçişleri Kolaylaştıran Stratejiler Esra Erbaş, Yasemin Ergenekon
18 Sözlü Bildiri İlkokul Öğrencilerinin Ders Dışı Davranışları Üzerinde Öğretmenlere Verilen Sınıf Yönetimi Eğitiminin Etkililiği Nevin Güner Yıldız, Nermin Elmas
92 Sözlü Bildiri İmplant Kullanan 36-66 Ay Arası Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara İfade Edici Dil Becerilerini Kazandırmada Resimli Kartlar ile Yapılan Doğrudan Öğretim Yönteminin Etkililiği Emine Demir, Nazım Alagöz, Bahar Alagöz
169 Sözlü Bildiri İşitme Engelli Bireylerin Eğitim Sorunlarının Betimlenmesi Hasan Hüseyin Selvi, Kadir Gökgöz, Samet Demirtaş, A. Sumru Özsoy, Mine Göl Güven
Sözlü Bildiri İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Sohbet Becerilerinin Analizi Esra Genç, Yıldız Uzuner, Tamer Genç
208 Sözlü Bildiri İşitme Kayıplı Çocuklara Yönelik Aile Katılımlı Erken Okuryazarlık Programlarının ve Uygulamalarının İncelenmesi: İçerik Analizi Hilal Atlar, Yıldız Uzuner
134 Sözlü Bildiri İşitme Kayıplı Çocukların İletişim Becerileri ve Akran Etkileşimleri Merve Kaymaz, Hasan Gürgür
32 Sözlü Bildiri İşitme Kayıplı ve İşiten Çocuklar İçin Oyun Grubu Çalışması: Öğretmen Görüşleri Zerrin Turan
38 Sözlü Bildiri İşitme Kayıplı ve Tipik Gelişen Okul Öncesi Dönem Çocukların Zihin Kuramı Becerileri Emrah Akkaya, Murat Doğan
10 Sözlü Bildiri İşitme Kayıplılarla Çalışan Öğretmenler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Neden Kalıcı Değiller? Fenomenolojik Analiz Ufuk Atmaca, Yıldız Uzuner
179 Sözlü Bildiri Jump Frog Jump: İnteraktif Hikaye Kitabı Okuma Yolculuğu Zuhar Rende Berman
116 Sözlü Bildiri Kamu ve Özel Sektörde Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik ve Etik İlkelere Bağlılık Algısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Davut Kılınç
49 Sözlü Bildiri Kardeşim İşitme Kayıplı: Bir Yaşam Öyküsünün İncelenmesi Osman Çolaklıoğlu, Zerrin Turan, Yıldız Uzuner
220 Sözlü Bildiri Kaynaştırma Eğitimi ve Uygulamaları: İşitme Kaybından Etkilenmiş Bireylerin Akran İlişkilerinin Eş Konumlu Okullarda İncelenmesi (İngiltere) Çağla Ergül
167 Sözlü Bildiri Kaynaştırma Eğitimi Yapan Öğretmenleri ve Ailelerin Güçlendirilmesi Eğitimi Gülsün Şahan, Mahir Uğurlu, Nihal Özdemir, Ayşenur Nazik
64 Sözlü Bildiri Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere Verilen Destek Eğitim Hizmetlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Sinan Tarkan Aslan, Yahya Çıkılı
48 Sözlü Bildiri Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden Öğrencilerin Ailelerinin Yaşam Kalitesi Algılarının Belli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hulusi Kartal, Meral Melekoğlu, Samed Yenioğlu
78 Sözlü Bildiri Kaynaştırma-Bütünleştirme Uygulamalarında Öğretmen Yeterliliği Ali Atlı
72 Sözlü Bildiri Kaynaştırmanın Uygulandığı Bir Okulöncesi Kurumundaki Öğretmenlerin Miktar Kavramlarının (Az-Çok, Ağır-Hafif, Bütün- Yarım) Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi Tuğba Şakır, Mukaddes Sakallı Demirok
56 Sözlü Bildiri Koklear İmplant Olma Yaşının ve Tek Heceli Kelime Ayırt Etme Testlerine Geçiş Süresinin Yıllar İçerisindeki Değişimi Zerrin Turan, Nagihan Baş
130 Sözlü Bildiri Koklear İmplant: Tarihsel Süreç ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Seda Küpeli, Hasan Gürgür
106 Sözlü Bildiri Koklear İmplantlı Çocuklarda Dil ve Biliş: Görgül Çalışmaların İncelenmesi Tamer Genç, Esra Genç, Rifat İçyüz, Murat Doğan
71 Sözlü Bildiri Koklear İmplantlı Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerilerinin Değerlendirilmesi Gizem Kol, Pelin Piştav Akmeşe, Gülce Kirazlı, Fatih Öğüt
157 Sözlü Bildiri Meslek Öğretmenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme: Özel Eğitim Meslek Okullarında İstihdam Süreci Bora Akdemir
107 Sözlü Bildiri Meslek Öncesi ve İşbaşı Sürecinde Özel Eğitim Personeli Arasındaki İşbirliği: Özel Eğitim Aday Öğretmenlerinin Deneyimleri Nilay Kayhan, Necla Işıkdoğan Uğurlu
94 Sözlü Bildiri Müdahaleye Tepki Modeli: Tarihçesi ve Uygulamaları Macid Ayhan Melekoğlu, Asuman Sağlam Ak, Sultan Kaya, Murat Ballıoğlu
63 Sözlü Bildiri Mülteci Ve Engelli Raporu Bulunan 3-6 Yaş Aralığındaki Öğrenciler Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi Yasin Günlü, Emine Yıldırım, Cansu Karataş, Sibel Kaya
227 Sözlü Bildiri Normal Gelişim Gösteren Çocukların Otistik Spektrum Bozukluğu Olan Kardeşleriyle Ev İçinde Vakit Geçirme Durumlarının İncelenmesi Mehmet Yavuz, Pınar Şafak
Sözlü Bildiri Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerisinde Yaşadıkları Güçlüklerin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi Erhan Çetin, İ. Birkan Güldenoğlu
Sözlü Bildiri Ögrenme Güclüğü Tanısı Bulunan Öğrenci Ailelerinin Çocuklarına İlişkin Eğitim Deneyimlerinin ve Karşılastıkları Güçlüklerin Betimlenmesi Erhan Çetin, Mustafa Ceylan, Hasan Ferşat Taşlıbeyaz
Sözlü Bildiri Öğretim Elemanları Bakış Açısı ile Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Dersi Canan Sola Özgüç, Ahmet Turan Acungil
143 Sözlü Bildiri Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlarının ve Metaforik Algılarının İncelenmesi Ceyhun Servi, Yunus Emre Baştuğ
195 Sözlü Bildiri Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Öğretimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi Sevda Kılıç
3 Sözlü Bildiri Öğretmen Yardımcılarının Mesleki Gelişimini Hedefleyen Koçluk Uygulaması Çalışmalarının Betimsel ve Meta-Analizi Orhan Aydın, Üzeyir Emre Kıyak, Elif Tekin İftar
183 Sözlü Bildiri Öğretmenlerin Evde Eğitim Hizmeti Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Özlem Toprak, Seniha Kurtoğlu, Ahmet Yıkmış
193 Sözlü Bildiri Öğretmenlerin Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi Emine Öztürk, Başak Bağlama
168 Sözlü Bildiri Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeyleri ile Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlilikleri Arandaki İlişki; İstanbul İli Örneği Hale Dere Çiftçi, D. Melek Er Sabuncuoglu, Bahar Yazgan, Habibe Tokuşlu, İlayda Mutlu
181 Sözlü Bildiri Okul Çağındaki Zihin Yetersizliği Olan Çocuklara Cinsellik Eğitimi Özge Çulhaoğlu, Didem Güven
102 Sözlü Bildiri Okul Öncesi Dönemde Özel Gereksinimli Çocukların Bireysel Farklılıklarına Ve Sosyal Kabulüne Yönelik Akran Görüşleri Gülce Akın, Sunagül Sani Bozkurt
226 Sözlü Bildiri Okul Öncesi Dönemdeki Otizmli Çocuklara Yönelik Mobil Eğitsel Yazılım Tasarımı Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Deniz Yılmaz, Tufan Adıgüzel
142 Sözlü Bildiri Okul Öncesi Eğitim Döneminde Erken Okuryazarlık Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Leyla Şahin, Umut Akçıl
115 Sözlü Bildiri Okul Öncesi Öğretmen Adayları ile Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları Nazife Merve Eren, Burcu Sezginsoy Şeker
Sözlü Bildiri Okul Öncesi Öğretmenleri ile Doğal Öğretim Sürecinin Uygulanması ve Etkililiği Seçil Çelik, İbrahim H. Diken
133 Sözlü Bildiri Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitim Çerçevesinde Sınıflarında Bulunan Öğrencilere İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi Ayşegül Avşar Tuncay, Aydın Kızılaslan, Çiğdem Nilüfer Umar
19 Sözlü Bildiri Okul Psikolojik Danışmanlarının Öğrencilerin Problem Davranışları ve Uygulamalı Davranış Analizine İlişkin Görüşleri Nevin Güner Yıldız, Esra Akın, İsmail Okatan
225 Sözlü Bildiri Olumlu Davranış Desteğinde Ağır Yetersizliği Olan Bireyler Esra Erbaş, Seniha Kurtoğlu, Fırat Keser, Sezgin Vuran
234 Sözlü Bildiri Orta Düzeyde Zihinsel Yetersiz Bireyin Sözcük Yöntemi ile Okuma-Yazma Öğrenmesi ve Bunun Etkileri: Durum Çalışması (Case Study) Damla Dilara Çiçek, Hakan Türkmen, İskender Taşdemir
108 Sözlü Bildiri Ortaöğretim Mezunu İşitme Engelli Öğrencilerin Yazma Düzeyleri Güzin Karasu
189 Sözlü Bildiri OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) Tanısı Almış Bireylere, iPad Yoluyla, Fotoğraflar Hakkında Sohbet Etmeyi Öğretmede Replikli Öğretimin Etkililiği Nergiz Koçarslan, Dilek Erbaş
98 Sözlü Bildiri OSB Tanılı Öğrenci Velilerinin Eğitsel Değerlendirme Hakkında Bilgi ve Beklentileri Gökhan Alkoyak, Meltem Uysla Korkmaz, Gonca Kınalı
185 Sözlü Bildiri OSB Tanısı Almış Çocuğu Olan Çalışan Annelerin İş ve Yaşam Dengeleri Şeyda Yıldırım, Özge Hacıfazlıoğlu
69 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tanılı Bir Çocuğun Beslenme Bozukluğuna Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Bir Müdahale: Bir Olgu Sunumu Uğur Gökmen, Gizem Oda Gökmen, Şaziye Senem Başgül
5 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Öykü Temelli Bir Uygulama: Güç Kartı Stratejisi Yeşim Güleç Aslan
212 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Türkiye’de Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Gözden Geçirilmesi Emre Ünlü, Muhammet Keskin, Salih Nar, Göksel Cüre
100 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Sözel Basmakalıp Davranışların Azaltılmasında Tepkiyi Yarıda Kesme Ve Yeniden Yönlendirme Yönteminin Etkililiği Rojda Kılınçaslan Akdağ, Çağla Kılınç, Başak Bağlama
204 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Güvenlik Becerilerinin Öğretimi Çalışmalarının Kapsamlı Değerlendirilmesi ve Meta Analizi Elif Tekin İftar, Seray Olçay, Nursinem Şirin, Hatice Bilmez, H. Deniz Değirmenci
150 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Eğitiminde Sanal Gerçeklikle Yapılan Çalışmalarının İncelenmesi Halil Selimoğlu, Mehmet Emin Uprak, Yasin Kara
41 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Yetişkin Kardeşlerinin Yaşam Deneyimleri Esra Dönmez, Serhat Odluyurt
95 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ailelere Ev İçi Güvenlik Becerilerinin Öğretimi: Karma Araştırma Candan Hasret Şahin, Aysun Çolak
112 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Güvenlik Becerilerinin Öğretiminde Sosyal Öykü ve Video Modelle Öğretim Uygulamalarının Etkililik Ve Verimlilikleri H. Deniz Değirmenci, Elif Tekin İftar
194 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Görüş ve Önerilerinin Belirlenmesi Onur Sert, Yasemin Ergenekon
59 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Öz-Bakım Becerilerinin Öğretilmesinde Eşzamanlı İpucuyla Öğretim Yönteminin Kullanılması Aile Eğitim Programı Hamdi Gönüldaş, Atilla Cavkaytar
55 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sözel Davranış Kazandırma Süleyman Bayram, Binyamin Birkan
131 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Ebeveyn Yanıtlayıcılığı Ortak Dikkat Gelişimini Nasıl Etkiler? Gamze Alak, Funda Acarlar
127 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Sesbilgisel İşlemleme Becerileri: Tipik Gelişim Gösteren Çocuklarla Karşılaştırmalı Bir Çalışma Cevriye Ergül, Emre Tamur, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Yasemin Keyvan
135 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Sözel Olmayan Uyarana Tepki (Tact) Öğretiminin Sözel Uyarana Tepkinin (Intraverbal) Ortaya Çıkması Üzerindeki Etkisi Cem Kalaycı, Özlem Diken
182 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Yaşanan Akran Zorbalığı ve Çözüm Önerileri Özge Çulhaoğlu, Nurgül Akmanoğlu
34 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Gençlere Özgeçmiş Hazırlama, İş Başvurusu Yapma Ve İş Görüşmesi Yapma Becerilerinin Öğretiminde İşitsel Teknoloji Desteğiyle (BİE) Sunulan Video Modelle Öğretimin Etkililiği Esra Orum Çattık, Serap Doğan, Yasemin Ergenekon
37 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Gençlere Sipariş Alma, Hazırlama, Teslim Etme ve Boşları Toplama Becerilerinin Öğretiminde Video Modelle Öğretimin Etkililiği Serap Doğan, Esra Orum Çattık, Yasemin Ergenekon
139 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Toplama İşlemi Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniğinin Etkililiği Savaş Berk
177 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Yüz İfadelerini Tanımanın Öğretiminde Ayrık Denemelerle Öğretim İle Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile Öğretimin Etkililiğinin Karşılaştırılması Zekeriya Alperen Sağdıç, Binyamin Birkan
43 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilerin Özel Eğitim Öğretmenlerinin Alan Yeterlilikleri Bağlamında Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri Duygu Özdemir, Serhat Odluyurt
12 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarla Bir Yaz Okulu Örneği: AVEK Hatice Şengül Erdem
53 Sözlü Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zeka Sezgin Vuran
39 Sözlü Bildiri Otizm Tanılı Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Tanılama Süreci ve Sonrasındaki Tecrübeleri İle Otizme Yönelik Bilgilerin İncelenmesi Funda Can, Melisa Begüm İpek
15 Sözlü Bildiri Otizmli Bir Çocuğun Görevi Tamamlama Davranışlarının Artırılmasında Sürekli ve Aralıklı Pekiştireç Kullanım Etkililiğinin İncelenmesi Abdurrahman Mengi, Yusuf Alpdoğan
160 Sözlü Bildiri Otizmli Bir Öğrenciye Kodlama Öğretim Süreci Canan Sola Özgüç, Damla Altın
31 Sözlü Bildiri Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile Otizm Algılarının İlişkilendirilmesi Tuana Balıkçılar, Yasemin Türkmen
211 Sözlü Bildiri Otizmli Çocuga Sahip Ailelerinin Alternatif Terapilere Bakış Açılarının Belirlenmesi Emre Ünlü
57 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Alanında Çalışan Eğitimciler Oyun Hakkında Ne Düşünüyorlar? Samet Burak Taylan, Fadime Yanaç Taylan
61 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Alanında Doğal Öğretim Yöntemlerinin Kullanıldığı Araştırmaların Gözden Geçirilmesi: (2009-2019) Büşra Yılmaz Yenioğlu, Kübra Sayar, Samed Yenioğlu, Murat Ballıoğlu
105 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Alanındaki Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar ve Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri Büşra Gür, Fadime Şahbaz, Hamide Şenay Kıl
213 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Meslek Okullarında Verilen Eğitimin Öğrencilerin Meslek Kazanımına Etkililiğiyle İlgili Öğretmen Görüşleri Alpaslan Karabulut, Mustafa Celep, Merve Uygur Celep
96 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Etkinlik Çizelgesi Hazırlarken Karşılaştıkları Güçlüklerin Betimlenmesi F. Kıvanç Erdoğan, Deniz Dağseven Emecen, Derya Çıkılı Soylu
73 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisine İlişkin Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi Serap Meral Karabacak, Mukaddes Sakallı Demirok
110 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasret Nuhoğlu, Hatice Nuhoğlu
148 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri Özlem Çelik, Mehmet Cem Akköse, Avşar Ardıç, Kübra İpçi
16 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerini Uygularken Etik İlkelere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Abdurrahman Mengi, Yusuf Alpdoğan
84 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sınıflarında Teknoloji Kullanma Durumlarının Belirlenmesi Mahir Uğurlu, İbrahim Manisa
161 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Öğretmenlerinin, Özel Eğitimde Etiğe İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi Davut Kılınç, A. Emel Sardohan Yıldırım
75 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Öğretmenliği Programlarında Türk İşaret Dili Eğitiminin İncelenmesi Nilay Kayhan, Pelin Piştav Akmeşe
163 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Okullarına Gelen Lise Düzeyi Çocuk Gelişimi Bölümü Stajyer Öğrencilerinin Eğitimi Programı Emine Büşra Özbey, Nusret Hulusi Özbey
232 Sözlü Bildiri Özel Eğitim Sınıfında Görev Yapan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar İlker Durdal
133 Sözlü Bildiri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Kurum Kurucu ya da Müdüründen Beklentilerinin Belirlenmesi Yahya Çıkılı, Abdullah Sadan
178 Sözlü Bildiri Özel Eğitimde “Mesleki Etik ve Yeterlilik” İncelemesi Zuhar Rende Berman
65 Sözlü Bildiri Özel Eğitimde Çalışan Alan İçi ve Alan Dışı Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Yetkinlik Ve Sosyal Destek Alma Düzeyinin İncelenmesi Kübra Ağrı, Aysun Çolak
125 Sözlü Bildiri Özel Eğitimde Etik: Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Mukaddes Sakallı Demirok
229 Sözlü Bildiri Özel Eğitimde Matematik Öğretimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Tinatini Gobadze, Ayten Düzkantar
201 Sözlü Bildiri Özel Eğitime Gereksinim Duyan Bireylerin Cinsel Davranışlarına Yönelik Ebeveyn Görüşleri Özlem Çelik, Avşar Ardıç, Mehmet Cem Akköse, Kübra İpçi
11 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimi Olan Bireylerde Cinsellik ile İlgili Yapılan Tez Çalışmaların Değerlendirilmesi Aslı Kanadlı, Meral Melekoğlu
173 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimi Olan Bireylere Kişisel Bakım Becerilerinin Öğretiminde Bir Aile Eğitimi Programının Etkililiği Seniha Kurtoğlu, Atilla Cavkaytar
138 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimi Olan Çocukların Ailelerinin Özel Eğitim Merkezlerinin ve Özel Eğitim Merkezi Çalışanlarının Meslek Etiğine Yönelik Düşüncelerinin Metaforik Algı Yoluyla İncelenmesi Tüba Küçük Doğaroğlu
165 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerin Okul Dönemi Geçişleri: Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Funda Ulugöl, Esra Erbaş
218 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerin Sosyal İlişkilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Hasan Avcıoğlu, Vasfiye Karabıyık, Omaç Ruştioğluv
171 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Bireye Sahip Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemleri ve İlkyardım Konusundaki Düşüncelerinin İncelenmesi Neriman Aral, Figen Gürsoy, Burçin Aysu
Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Bireylerde Sanat Çalışmalarının Sistematik Olarak İncelenmesi Yücehan Yücesoy, Başak Bağlama
159 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Bireylere Matematik Becerilerinin Öğretiminde Doğrudan Öğretim Yönteminin Kullanıldığı Etkililik Araştırmalarının İncelenmesi Büşra Yılmaz Yenioğlu, Samed Yenioğlu
91 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Bireyleri Konu Alan Resimli Çocuk Kitaplarının İncelenmesi Nazife Merve Eren, Sonnur Işıtan, Mesut Saçkes
228 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne-Babaların Yaşam Doyumu Düzeylerinin Yordayıcısı: Psikolojik Sağlamlık Cemaliye Direktör, Cahit Nuri
188 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Çocuğu olan Ebeveynlerin Aile Katılımlarının Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Omaç Ruştioğlu, Cahit Nuri
187 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Çocuğu olan Ebeveynlerin Psikolojik Dayanıklılık ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Cahit Nuri, Vasviye Karabıyık
54 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Kardeşi Olan Çocukların Gelişim Dönemlerine Göre Kardeşlik İlişkileri ve Duyguları Osman Çolaklıoğlu, Zerrin Turan
192 Sözlü Bildiri Özel Gereksinimli Öğrencileri Sanatla Bütünleştiren Proje: Fuse Art Hasret Nuhoğlu, Kader Güler Yolcu
186 Sözlü Bildiri Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Öykü Yazma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Olarak Hazırlanan KDY+KOHESD Öğretim Paketi Kürşat Öğülmüş, Macid Ayhan Melekoğlu
137 Sözlü Bildiri Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Ortaokul Öğrencilerine, Dinlediğini Not Alma Becerisinin Öğretiminde Sine+Kk Stratejisi Öğretim Paketinin Etkililiğinin Belirlenmesi Büşra Bayraktar, Alparslan Karabulut
236 Sözlü Bildiri Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşleri Elif Ünver, Hakan Türkmen, iSkender Daşdemir
1 Sözlü Bildiri Özel Yetenekli Bireylerin Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçları Esin Meral Kandemir
111 Sözlü Bildiri Özel Yeteneklilerin Eğitimde Öğretmen Özellikleri ve Yeterlikleri İbrahim Akar, Şeyma Şengil Akar
124 Sözlü Bildiri Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmenlerin Akran Arabuluculuğa Yönelik Tutum, İnanç Ve Becerilerinin Belirlenmesi Nüket Gündüz
79 Sözlü Bildiri Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri Mehmet Küçükgöz, Latife Özaydın
109 Sözlü Bildiri Sayı Hissi ve Önemi Büşra Yılmaz Yenioğlu, Mine Sönmez Kartal
104 Sözlü Bildiri Şemdinli İlçesinde Bulunan Özel Gereksinimli Bireyler ve Aldıkları Eğitim Hizmetlerinin Belirlenmesi Mervan Can, Sultan Aşcıoğlu, Ercan Öpengin
8 Sözlü Bildiri SESFAR Müdahale Programının Etkililiğinin İncelenmesi Deniz Akdal, Tevhide Kargın
196 Sözlü Bildiri Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Öğretimine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması " Sevda Kılıç
Sözlü Bildiri Sınıfında Özel Gereksinimli Öğrencisi Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Doğal Öğretim Sürecine İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi D. Merve Tuna, İbrahim H. Diken
205 Sözlü Bildiri Sosyal Öyküler Bilimsel Dayanaklı Bir Uygulama mıdır? Seray Olçay, Üzeyir Emre Kıyak, Özlem Toper
7 Sözlü Bildiri Sosyal-Duygusal Gelişimi Risk Altında Olan Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Piramit Modeline Dayalı Uygulama Temelli Koçluk Desteği İçeren Öğretmen Mesleki Gelişim Programının Etkililiği Sinan Kalkan, Salih Rakap
162 Sözlü Bildiri Sosyal-Duygusal Öğrenme Programlarının (Social Emotional Learning) Getirdiği Katkılar ve Türkiye’de Bütünleştirme Sınıfları: Sosyal Eğitim Programları Nasıl Olmalı? Ebru Yalçıntuğ, Hasan Gürgür
70 Sözlü Bildiri Tanıdan Eğitime, İşitme Kayıplı Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarına İlişkin Bilgi Gereksinimleri Ramazan Bekar, Yıldız Uzuner
30 Sözlü Bildiri Tiyatronun Hafif Düzey Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sosyal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi Özge Sakarya Çınkı, İsmet Yılmaz, Tayyer Madak
176 Sözlü Bildiri Türkiye’de Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Yapılan Müdahale Programlarının İncelenmesi Umut Haydar Coşkun, Hülya Torun Yeterge, Elif Tunçel
14 Sözlü Bildiri Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Hizmet Sunan Öğretmenlerinin Yetkinliklerinin Artırılmasına Yönelik Bir Proje Örneği: Eğitime Uzanan Yol Projesi Deniz Yılmaz, Serkan Çalışır
80 Sözlü Bildiri Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kursunun Etkililik Ve Verimliliği Fatih Çetin
21 Sözlü Bildiri Üstün Yetenekli Öğrencilerin Atomun Yapısına İlişkin Zihinsel Modelleri ve Yaptıkları Benzeşimler Selman Ülker, M. Sabri Kocakülah
52 Sözlü Bildiri Üstün Zekalı Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocukların Özellikleri, Davranışları ve Eğitim Gereksinimlerinin Temellendirilmiş Teoriyle Belirlenmesi Neslişah Ömür, Sezgin Vuran
206 Sözlü Bildiri Uyaran Silikleştirmesi (Stimulus Fading) Yönteminin Ebeveyn İle Birlikte Uyuma Davranışı Üzerindeki Etkililiği: Bir Vaka Çalışması Betül Hediye Günnar, Özlem Toper
67 Sözlü Bildiri Yenidoğan İşitme Taramalarının Kısa ve Uzun Dönemde Aile Eğitimine Başlama Yaşına Etkisi Zerrin Turan, Nagihan Baş
210 Sözlü Bildiri Yetersizliği Olan Öğrencilere Problem Çözmenin Öğretiminde Şemaya-Dayalı Öğretim: Tek-Denekli Araştırmaların Meta-Analizi Şerife Yücesoy Özkan, Zülal Çakmak, Zehra Cevher, Emrah Gülboy, Hüsne Öz Alkoyak
44 Sözlü Bildiri Yetersizliği Olan Öğrencilerin İlkokula Başlama Sürecinde Okula Uyumuna Yönelik Ailelerinin ve Öğretmenlerinin Görüşleri Senem İbileme, Funda Aksoy
83 Sözlü Bildiri Yetersizlikten Etkilenme Derecesini Algılama (YEDA) Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Niteliklerinin İncelenmesi Uğur Onur Günden, Veysel Aksoy
191 Sözlü Bildiri Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuğa Sahip Olan Ailelere Sunulan Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Ailenin Katılım Davranışları ve Gereksinimlerinin Karşılanması Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Saniye Özsoy, Aytek Çakmak, Sinan Kalkan, Deniz Özcan
164 Sözlü Bildiri Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Ev Temizliği ve Düzeni Becerilerinin Öğretiminde Bir Aile Eğitimi Programının Etkililiği Funda Ulugöl, Atilla Cavkaytar
158 Sözlü Bildiri Zihin Yetersizliği Olan Ergen Bireylerin Cinsellik Eğitimi Bora Akdemir, Didem Güven
Sözlü Bildiri Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Alışveriş Yapma Becerisinin Öğretiminde Kendini Yönetme Stratejileri Öğretim Paketinin Etkililiği Müzeyyen Eldeniz Çetin, Evgin Çay
93 Sözlü Bildiri Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Devam Ettiği Destek Eğitim Odası Hizmetine Yönelik Bir Durum Çalışması Didem Güven
113 Sözlü Bildiri Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerde Tablet Bilgisayar Kullanımının Örüntü Oluşturma Becerisi Üzerinde Etkililiği Ahmet Yıkmış, Muhammet Sait Baran
117 Sözlü Bildiri Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Bilgi Veren Metinleri Anlamalarında Metin Yapısına Dayalı Strateji İle Çok Ögeli Bilişsel Strateji’nin Etkililiklerinin Karşılaştırılması Mehtap Coşgun Başar, E. Rüya Özmen
217 Sözlü Bildiri Zihinsel Yetersizlikte ve Otizm Spektrum Bozukluğunda Tekrarlayıcı Davranışlar ile Motor Koordinasyon Cebrail Karadaş, Hatice Bakkaloğlu, Şeyda Demir
81 Poster Bildiri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Giyinme Becerilerinin Öğretiminde Aile Eğitim Programının Etkililiği Ezgi Alagözoğlu Yıldırım, Atilla Cavkaytar
198 Poster Bildiri Bilsem Tanılama Süreçlerinde Karşılaşılan Problemler ve Olası Çözüm Yolları Aladdin Karacan, Hasan Hüseyin Selvi
199 Poster Bildiri Destek Eğitim Odalarında Yaşanan Sorunların Betimlenmesi (İstanbul Örneği) Nejla Kınay, Hasan Hüseyin Selvi, Ayşegül Ekizceli
25 Poster Bildiri Disleksinin Farkındayım Halise Er
24 Poster Bildiri Engelliliğe Fotoğraflar Üzerinden Bakış Burcu Seher Çalıkoğlu, Engin Özdemir, Gülşah Gültekin, Burak Kışlıoğlu
174 Poster Bildiri Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocuğu Olan Annelerin Yaşam Kalitelerinin Ve Ebeveyn Öz Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Sevim Karahan
200 Poster Bildiri Evde/Hastanede Eğitim Hizmetlerinde Yaşanan Sorunların Betimlenmesi (İstanbul Örneği) Cemil Coşkun, Hasan Hüseyin Selvi
50 Poster Bildiri İşitme Kayıplıların Eğitimi Alanındaki Ulus Uluslararası Dergilerde Yöntem Özellikleri: 1999 – 2019 Yılları Osman Çolaklıoğlu, Emrah Akkaya, Mahire Kılıç, Murat Doğan
62 Poster Bildiri Okul Öncesi Öğretmenlerinin Akranlarından Farklı Gelişim Gösteren Öğrencilerinin Eğitimden Eşit Şartlarda Yararlanmaları için Yönlendirme Tanılama Yerleştirme Süreci Öncesinde ve Sonrasında Yaptıkları Çalışmaların Belirlenmesi Zekiye Nur Gümüşsoy
101 Poster Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Yüksek İşlevli Bireylerin Kullandıkları Bir İnternet Forumunun Niteliksel Analiz ile Değerlendirilmesi Onur Özdemir
100 Poster Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Bir Çocuğa Sosyal Becerilerin Öğretiminde Sosyal Öykü Uygulamasının Etkililiği Güldeste Demircioğlu, Ceyda Turhan
140 Poster Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Oyun Severliğine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi Dilay Akgün Giray, Veysel Aksoy
82 Poster Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bireylerde Bisiklet Sürme Becerisine İlişkin Bir Çalışma: Otizme Pedal Çevir Nurullah Aybar, Seval Deveciler
Poster Bildiri Otizm Spektrum Bozukluğunda Olumlu Beslenme Tutumları Geliştirme, Bedensel Farkındalık Kazandırma Nuray Ter
119 Poster Bildiri Otizmliyim Elektrikli Kaykay ile Dengedeyim Projesi Barış Yıldız
121 Poster Bildiri Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi Burcu Kaya, Muharrem Köklü, Selim Parlak
68 Poster Bildiri Özel Eğitim Farkındalık Uygulamaları Çalışmasının Öğretmenler ve Veliler Üzerindeki Etkililiği Erkan Yeşeriroğlu
190 Poster Bildiri Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Aile Katılımının Önemi Abuzer Dalga
175 Poster Bildiri Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Sosyal Öykülerin Kullanıldığı Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi Sevim Karahan, Latife Özaydın
40 Poster Bildiri Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylere Sosyal Becerilerin Öğretiminde Küçük Grup Öğretim Düzenlemesiyle Sunulan Doğrudan Öğretim Modelinin Etkililiği Esra Yavuzaslan, Nuray Öncül
45 Poster Bildiri Zihin Engellilerde Uygulamalı Kombine Egzersiz Programı Esra Atılgan, Pınar Ciddi, Seval Kutlutürk, Sena Özdemir, Ali Demircan, Amine Ataç, Sabriye Sevil Yiğiter, Gözde Uzun, Leyla Koyuncu
2 Poster Bildiri Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciye Düğme Dikme Becerisini Kazandırmada Eş Zamanlı İpucu İşlem Süreci ile Sunulan Öğretimin Etkililiği Sevda Gevşek
Poster Bildiri Zihinsel Yetersizliğe Sahip Bireylere Temel İletişim Becerilerinin Öğretiminde Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarının Etkililiği Feyyaz Şentürk, Nazım Alagöz, Emin Uprak, Yasin Kara, Mehmet Okan Kutlu
87 Poster Bildiri Zihinsel Yetersizliğe Sahip Bireylere Toplama İşlemi Öğretiminde Oyunlaştırılmış Nokta Belirleme Tekniğinin Etkililiği Feyyaz Şentürk, Nazım Alagöz, Emin Uprak, Yasin Kara, Mehmet Okan Kutlu
Çalıştay Özel Gereksinimli Çocuklar için Matematik Kavram ve Becerilerinin Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniğinin Kullanımı